Status för IT-system

Driftinformation

Kundcenter (013-282828)

Uppringaren avslutade samtalet innan det besvarades.

Händelser under 90 dagar

IT-avdelningens ärenden i LiUdesk