Status för IT-system

Driftinformation

Kundcenter (013-282828)

Uppringaren avslutade samtalet innan det besvarades.

Närvaro på campus

Närvarande på det trådlösa nätverket. Klicka för mer information.
Värdena är avrundade. Data för Campus US finns ej tillgängliga för Linköpings universitet.

Händelser under 90 dagar

IT-avdelningens ärenden i LiUdesk