Status för IT-system

Tjänster

Tjänsternas status just nu och under de senaste 30 dagarna.

Lisam

Övriga

Datorsalar

Andel datorer som är tillgängliga i respektive hus.
Klicka på respektive diagram för fler detaljer.